Nén hấp khăn lau với 100% Voscose, làm sạch vải

Nén hấp khăn lau với 100% Voscose, làm sạch vải

Thông tin cơ bản. Sản phẩm mô tả nén hấp khăn lau, khăn lau nhà bếp