Nặng Scrub Sponge

Nặng Scrub Sponge

Dễ dàng làm sạch ra nướng trên thực phẩm và khác messes nhiệm vụ nặng thiết kế là tuyệt vời cho xử lý nồi và chảo nặng Scrub Sponge được thiết kế để cung cấp nhanh chóng cleanups của các công việc khó khăn. Miếng bọt biển chà một cách nhanh chóng loại bỏ các khó khăn, nướng trên messes. Miếng bọt biển có hình dạng để phù hợp thoải mái trong tay. Được thiết kế để...