Kim đan không dệt vải lau đầu

Kim đan không dệt vải lau đầu

Mô tả sản phẩm Đèn này thân thiện với môi trường sử dụng công nghệ không dệt để thu hút bụi bẩn, bụi và lông. • Làm sạch hiệu quả chỉ bằng nước hoặc giấm - không cần hóa chất • Có tính thân thiện môi trường và giặt giũ được máy lên đến 30x • Làm sạch sàn linoleum, lát gạch ...