Tất cả các mục đích lau sạch cuộn

Tất cả các mục đích lau sạch cuộn

Mô tả sản phẩm All Purpose Wipes perfored roll được làm bằng Celulose và Polyester, nó có khả năng hấp thụ siêu, và có thể được tái sử dụng. Tất cả các mục đích Lau sạch cuộn đục lỗ được áp dụng rộng rãi, nó có thể được sử dụng trong khách sạn, hộ gia đình, công nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Chúng ta có thể...